Laatst aangepast: 16 november 2018

Gebruiksvoorwaarden

Hieronder vind je de Gebruiksvoorwaarden voor gebruik van dit buurtplatform. Door registratie komt een overeenkomst tot stand tussen jou en Bewonersplein. Op deze overeenkomst zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 Door registratie op dit buurtplatform verklaar je:

 • dat op de door jou geplaatste informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven.
 • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd.
 • bestuur van Bewonersplein en de beheerders van dit buurtplatform te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.
 • bij inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in het profiel als je gegevens veranderen.
 • dat je geen bestanden uploadt met gevoelige informatie en als je dat toch doet, je deze beveiligt met een wachtwoord.
 • bij inschrijving op dit buurtplatform zelf een veilig wachtwoord te kiezen. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot je inloggegevens dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of de beheerder hierover te informeren.
 • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dit een zaak is tussen jou en deze andere gebruiker. Daarmee zijn bestuur van Bewonersplein en de beheerder(s) van dit buurtplatform geen partij bij de overeenkomst die je afsluit of de afspraak die je maakt met andere gebruikers.
 • dat je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.
 • dat je de informatie op dit platform niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 • dat je de bereikbaarheidsgegevens van anderen niet verhandelt, reproduceert of gebruikt voor (direct-)mailing.
 • dat je deze bereikbaarheidsgegevens uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van contacten met de leden van de adresboeken waartoe je toegang hebt.
 • dat je deze bereikbaarheidsgegevens slechts op het beeldscherm oproept. Bereikbaarheidsgegevens mogen niet in een bestand worden opgeslagen anders dan in een tijdelijk bestand dat noodzakelijk is voor de goede werking van je browser.